-1839 Bryngel Eriksson född 6/1 1814 och Karins Andersdotters (född 1810) enda dotter, Maja Stina, föds  nu -39                   Maja-Stina -39
1840      
       
       
    -47 Bryngel och Karin köper frälsehemmet 1/16 mantal för 1 330 riksdaler, Kullen står obebyggd ? och väntar. Och redan 47 ska de också ha lämnat Stenen. Bor i den nyuppförda drängstugan?  
1850   Förberedelser sker inför byggnation av mangårdsbyggnaden,  timmer från fjället införskaffas  
    Troligen byggs uthus ladugård mm under denna tid.   
     - bla magasinet  som utöver spannmålslager inrymmer  snickarverkstad, mangelbod och kammare för dräng/piga.   
    Smedja snett bakom huset kommer också uppföras där Bryngel troligen arbetade med sitt hantverk klockor mm  
1860   -61 Olof Bryngels dräng gifter sig med Maja Stina - de bor den första tiden på Gasebergsängen som nygifta  
    -62 Bodanehusen som byggmästare Lars Magnus från Vråa ansvarade för, blev färdigbyggda  
     Lars Magnus från Vråa (torp under Gaseberg) med bror i full färd med byggnation av nya hus på Gasebergsängen  
    -67 Huset står färdigt och Johannes och Bryngels första barnbarn, Johannes, föds.  1868 17/6 dör Karin bara ett år efter att huset står färdigt  (Johannes -67)
1870   -69 Bryngel gifter om sig med Kajsa Larsdotter (HH) 26/11-69 då Olof och Maja-Stina flyttar till Ekebro  (Anders -70)
    Maja-Stina har två barn sen tidigare Anna-Lisa Bryngelsdotter f -41 och Olof Bryngelsson f 26/4 52  Kristina -72
     
Olof svärsonen gör dagsverken på Bryngels gård samtidigt som han sköter deras egna gård i Grinstad
 Augusta-77
       
1880   -80 Olof, 44år gammal, dör på Ekebro Maja-Stinas och Olofs fyra barn är mellan 3 och 13 år  
     -80  Bryngels fru Kajsa Larsdotter dör 16/5  
       
    ? Johannes, Bryngels barnbarn, och Emma från Norra Hagen tar över  gården i Ekebro  
1890 ? Dottern Maja Stina, med döttrarna Kristin och Augusta flyttar dit  - eller 1895 ?  
    -92 Bryngel dör  7/6 88 år gammal på Gaseberg  
    Dottern Maja-Stina ärver Gasebergsängen  
       
1900      
       
       
       
1910      
    -13 Johannes och Emma arrenderar Berg fram tom 1933  
    Kristina och Augusta har en fosterdotter Maria Linnea Viola född 1910  
       
1920   -20 Nils Berg blir som 2 åring fosterson till Johannes och Emma  
    ? Herbert Gustafsson börjar som dräng hos Johannes och Emma på Berg och hjälper också till på Gasebergsängen hos Kristin och Augusta  
    -25 Maja-Stina, Bryngels dotter, dör på Gaseberg den 27 november 86 år gammal, Augusta, Kristina samt Johannes  ärver Gaseberg  
       
1930   ? Herbert och Ingeborg Gustavsson tar i början av 30 talet över Gasebergsängen  
    Den gamla ladugården byggd på 1860 talet faller ihop och Herbert river den och hästvandringen - bygger ny ladugård Martin -34
      Sylvia -35
    -37 Augusta dör  Elsy -39
1940   -40 Gården arrenderas ut till Einar Andersson  Ör Kristina bor kvar i norra gavelrummet på övervåningen Sylvia, Herbert och Ingeborgs dotter som "inneboende"
    -43 Charkuterist Axel och Selma Dafgård gör gårdsaffär med Gustavasson (22,4 ha 17åker 5,4 skog 2 hästar 3 ungdjur 7 kor 7 grisar)  
    Rättarfamiljer       Anders och Cecilia Karlsson med åtta barn Elsa, Asta, Inga-Maj, Judit, Julia, Karl, Gunhild, Astrid  
                                  Bror och Stina Bengtsson med tre barn Rune, Maj-Britt, Laila (Herbert -30.)
    Under 40 talet elektrifieras gården Huset byter färg och alla större fönster byts ut ,tegeltak och rödfärg förrändrar husets karraktär Bengt -33
    -47 Gasebergsängen säljs till Samuel och Tekla Odelius född i Ås för 24 000  (fick försäkringspengarna - 18700 för att bygga upp ladugården efter tromben) Lennart  -41.
      Rune 
1950   -50 Sven och Ellen Andersson från Lavad köper av Odelius                                                       Kristina dör detta år   (Ann-Britt -33.)
    -53 Johannes Bryngels sista barnbarn dör  +  fosterbarn
       
       
1960   -60 Lars och Lena Larsson köper Gasebergsängen av Sven och Ellen (Eivor -44)
      Leif -47
    Täckdikar arealen Rolf -49
       
1970      
       
    Sinsuggsstall byggs till - gör om ladugården till grisproduktion  
       
1980      
    -84 Gården säljs till Tage (Lenas brorsson) och Monika Hallberg då slås enheten  ihop med Rödjelund Tages barndomshem Fredrik -75
    smågrisproduktion bedrivs med 13 grisningsplatser i var ladugård på Gasebergsängen resp Rödjelund Henrik -78
      Patrik -83
1990      
       
    -96 Vi köper Gasebergsängen med tillhörande Rödjelund (slås ihop med Norra Hagen Bertils barndomshem) Hanna -97
    -97 Vi flyttar in i huset en sommardag i Juni Carl -99
2000      
       
       
       
2010   Bygger slaktgrisproduktion på Rödjelund