Vältning av maltkorn

Det tar aldrig slut

Vad har vi gjort och renoverat här på Gaseberg

Fönstren tas ur första sommaren och skrapas och målas. Baksidan och gaveln bättras på med rödfärg

Rev vedskjulet och ett pannhus med kulvert in till huset på samma plats.


Rött trästaket mot gårdplanen

Kortat av ladan en sax för att få bättre gårdsbild.


1999

Rev grovingången med litet kallt badrum och liten farstu, eratte med nytt badrum tvättstuga och större farstu i hela husets bredd.


Planterat en ekallé

Satt in två nya runda karamellfönster som Sture (Bertils far)tillverkat.


Inrett en av snedgarderoberna till Hanna

2003
Rev ut den gamla svininredningen och inrett halva ladugården till häststall med fyra boxar.


Isolerat frontrummet på framsidan invändigt och tagit fram det gamla golvet.


Återinsatt de tre salsfönstren på sydgaveln och att vi allteftersom bytt ut alla fyrtiotalsfönstren till spröjsfönster i den gamla högre höjden.


Renoverat mjölkerskans rum till matsal och satt in dörr in till salen.


Byggt öppet traktor garage och andravåning över ladugårdsutbygget på gårdsplan.


Renoverat köket lagt in furugolv och ny köksinredning.


Lagt in nytt furugolv och nytt tak i inre kammaren som är kontor.


Brädfodrat sydgaveln.

Gör ordning ett badrum i den bakre norra snedgarderoben

Ladugården putsas.

Inreder och gör ny väggbeklädnad i de främre snedgarderoberna till riktiga klädkammare

Hackar bort bergklack i golvet i bagarstugan fixar till stenväggar rensar ut pipan från kajbon hela vägen upp. Nytt golv och ett kalasutrymme gör iordning med långbord och bardisk.

Dammen stentaget grävsur och rensas från lite allmänt skrot. Buskar och döda träd tas bort runt i skogsdungen.

Den bakre sydgarderoben får ytterligare en ansiktslyftning - gästrum och ny väggbeklädnad

Isolerar fronten invädnigt på baksidan och gör iordning det gamla furugolvet