Tröskning av timotej. New Holland
CX 860 med pickup bord.