Vi stränglägger rödsvingel, ängsvingel och timotej.