Skörd av rödsvingelfrö

För första året skördade vi rödsvingel. Först strängläggning så att grödan mognar av på sträng. Sedan tröskning med pick-up på tröskan för minsta spill. Torkning av fröet på golv med hjälp av fläktar och dräneringslang som luften strömmar ut genom.