Skörd av åkerböna 24 september 2011 på Månsegården i Flo.
Skördemätaren pendlar mellan 6-7 ton/ha och mellan 17-18 % vattenhalt. Rekord !!!