Växtodling

Svenska Foder   http://www.svenskafoder.se
BM Agri             http://www.spannmal.se
Lantmännen       http://www.lantmannen.se
HC Venslev        http://www.hcv.dk
Agronomics       http://www.agronomics.se

Hästlänkar

Bäckholmens stuteri                    http://www.ridponny.info
Stuteri EG                                 http://stuterieg.dinstudio.se
Avelsföreni ngen för svensk ridponny http://asrp.se
Svenka Welshponny & Cobföreningen  http://www.swf.nu
Svenska Hästavelsföreningen
Rid & Sportponnyföreningen                http://ridponny.org
Svenka Ponny Avels Förbundet