Din rubrik

FAKTA

Historik

1995   Arrenderade Norra Hagen

1996   Köpte Gasebergsängen, flyttade in i maj 1997.

1997   Köpte Norra Hagen

2003   Arrenderar Ansgården

2005   Bygger vindkraftverk på Norra Hagen, Vestas V52 850 kW.

2007   Börjar samarbete med Gunnar o Ingvar Karlsson, Rödjans Lantbruk o
Roland Smedbäck.

2008   Säljer vindkraftverket

2009   Köpte Rågtvet (15 ha åker)

2010   Bygger grishus med 1760 platser. Torksilo med lagring för 1200 m3 spannmål och tillhörande foderberedning.
Köpte Månsbjörnsgården i Flo (21 ha åker).

2011   Färdigställer grishus, spannmålsmottagningen på Rödjelund, lunchrum m.m.

På Norra Hagen som är Bertils föräldrarhem finns
spannmålstork Tornum satstork, verkstad, maskinhall m.m.
Bertils föräldrar Inez o Sture bor där.
På Gasebergsängen dominerar hästarna med stall för fyra hästar.
Upplyst paddock finns sedan 2007.
Sedan 2004 arrenderar vi Ansgården i Flo mellan Vargön och Grästorp av Karl-Erik och Elisabeth Karlsson som bor på gården.
Där finns spannmålstork Svegma kontinuerlig, lagring för lösgödning o spannmål, maskinhall m.m. 
Vi brukar ca 337 ha åker o ca 25 ha skog.

Grödorna vi odlar är :
Höstvete                  -Kvarnvara, Utsäde, Foder
Höstraps                  -Oljeproduktion, Karlshamn
Havre                      -Utsäde, Gryn
Korn                       -Malt, Utsäde, Foder
Åkerböna                 -Utsäde, Foder
Konservärt               -Kontraktsodling för Topp i Brålanda
Gräsfrö:                   -Kontraktsodling för SW SvalövWeibull
Timotej, Rödsvingel

Etableringsmetoder
Vi bedriver plogfri odling så mycket som möjligt. 
Vi plöjer så fort vi tycker det är otjänligt för kultivering.
Direktsådd i stubb när förhållandena är dom rätta.

Maskinsamverkan
Samarbetet med Rödjans Lantbruk o Roland Smedbäck innebär att vi hjälps åt hos varandra med varandras maskiner. Vi äger inga maskiner gemensamt utan var och en äger sin maskin som vi alla använder. Den som äger maskinen har ansvar att den är servad och iordning. Ett system som vi trivs med.
Fyra gånger om året stämmer vi av timmar och hektar med årets maskintaxa.
Detta innebär att våra maskiner går ca 800 ha inkl. något legokörning varje år.

N-sensor
Vi kör med N-sensor sedan 2006 på ca 1500 ha per år.
N-sensor innebär att en ramp på traktortaket scannar av grödans färg och grödans bladmassa och styr sedan gödningsgivan därefter, t.ex. en del av fältet som är mörkare/tätare får mindre giva. Man uppnår på så sätt mindre liggsäd, jämnare proteinhalt i vete och korn och man gör miljönytta = gödningen kommer där den gör nytta.

Renseri
Vi rensar o betar eget utsäde.
Rensmaskinen är mobil och kan flyttas mellan torkanläggningarna.
Det avrens som blir, eldas i en Linkpanna, som värmer huset på Norra Hagen.

Övrigt
Vi har ett samarbete med Gullviks AB, som hyr lager för växtskydd i stallet på Norra Hagen.

Vindkraftverket som står på Norra Hagens skogsmark vid Vänern ägs av Vänervind AB.


,